Lien vers Vocabulary.co.il


Leer je Engelse Woordenschat

Vocabulary.co.il is een fantastische educatieve website en een prachtig instrument om je woordenschat op te bouwen. Onze gratis woordspelletjes zijn amusante hulpmiddelen ter verwerving van Engelse taalvaardigheid, zowel voor kinderen als voor volwassenen!

 

 

Online Language Arts and Math curriculum

writing courses for kids

spelling practice

Enter your email address for updates:

Delivered by FeedBurner

About Us

Tell A Friend

Link To Us

Contact Us 

Engelse woordenschatspelletjes voor verschillende leervormen

Mensen kunnen op verschillende manieren Engels leren spreken, en Vocabulary.co.il  biedt voor  elk wat wils! Onze coole site voor woordenschatopbouw bevat games om Engels te leren voor meer visueel ingestelde personen, games gericht naar auditief ingestelde leerlingen en games voor de interactieve student.

Onze gratis spelletjes rond spelling, uitspraak en woordenschat werden ontworpen om verbanden te leggen tussen woorden en ideeën, tussen woorden en klanken en tussen woorden en afbeeldingen. Deze benadering laat mensen toe sneller en makkelijker de Engelse woordenschat aan te leren, ongeacht de methode die jij verkiest.

 

Het Engels is de internationale bedrijfstaal bij uitstek

Het Engels wordt wereldwijd erkend als de bedrijfstaal bij uitstek. Je zal dus Engelssprekenden aantreffen in zowat elk land waar je terechtkomt. Of het nu gaat om internationale zaken, of indien je naar een Engelstalige school wil gaan studeren, of voor het geval je op reis vertrekt, onze games en spelletjes zullen je helpen bij het aanleren van de Engelse taal!

 

Vocabulary.co.il helpt je bij je voorbereiding op Engelse taaltesten

Wanneer je een aanvraag doet bij een Amerikaanse universiteit, bij-voorbeeld om er te gaan studeren, dan is de kans groot dat je een taaltest Engels als vreemde taal moet afleggen, de zogenaamde TOEFL test. De meeste Amerikaanse instellingen, net als scholen in Engeland, Canada, Ierland , Australië en Nieuw-Zeeland, vragen dat personen die niet het Engels als moedertaal hebben een dergelijke test afleggen, waarbij een zo hoog mogelijke score een bepalende factor is tot het al dan niet toegelaten worden.

Vocabulary.co.il kan je helpen bij jou voorbereiding op zo’n TOEFL, en kan evengoed van nut zijn bij de opbouw van je Engelse woordenschat en andere taalvaardigheden ter voorbereiding op andere belangrijke examens die een rijke woordenschat vereisen, zoals de GRE, de SAT en de PSAT.

 

Nuttige woordspelletjes om je Engelse woordenschat aan te leren

Kruiswoordraadsels – Onze hi-tech Crossword Puzzle voorziet in 2 spelniveau’s, zwevende aanwijzingen, hints en veel pret gegarandeerd, dit alles opgedeeld in 50 categorieën. Gebruik onze kruiswoordraadsels om uw vaardigheden op het vlak van Engelse woordenschat, redenering, spelling en woordkeuze op te bouwen. Afdrukbaar!

Woordenzoeken – Onze versie van de woordzoek-puzzle omvat honderden categorieën, moeilijkheidsgraden en een timer-optie. Het zoeken naar woorden verborgen in een rooster van letters vereist zorgvuldige aandacht naar spelling toe en is goed voor je visuele opzoekingsvaardigheden. Afdrukbaar!

De Woordenschatquiz – Vanuit een textuele context een woordbetekenis ontleden is één van de meest effectieve methodes om je woordenschat uit te breiden. Onze meerkeuze Vocabulary Quiz voorziet in 16 thema’s en meer dan 1600 vragen, alsmede instelbare opties zoals vaardigheidsniveau, tijdsduur en aantal vragen.

Memoryspel – Het verband leggen tussen een woord en een afbeelding vertegenwoordigt de eerste stap in elk leesproces.  Net zoals klassieke concentratiespelletjes helpt dit Memoryspel bij de opbouw van je visueel geheugen door kaarten aan te klikken en om te draaien tot de paren overeenkomen. Leerlingen kunnen ook het woord aanklikken om de uitspraak te horen.

Woordscramble – Kies een woord uit meer dan 100 thema’s, kies uit drie moeilijkheidsniveau’s en vind de oplossing. Dit helpt om je spelling, fonetische herkenning en woordenschat te verbeteren.

HangMuis – Onze versie van Hang Man is een coole manier om je vaardigheden uit te bouwen op het vlak van spelling, logisch redeneren en ontleden. Er zijn 200 thema’s voorzien met alles samen 10.000 woorden, en het spel kan worden gespeeld op verschillende niveau’s.
 


Copyright © 2008www.vocabulary.co.il